Vergoeding zorgverzekering,
kwaliteitsgarantie en algemene voorwaarden

Vergoeding zorgverzekeraar

Via deze link kunt u kijken of uw verzekering de werkzaamheden van Verte vergoedt.

Algemene voorwaarden Verte

Lees hier de algemene voorwaarden van Verte.

Kwaliteitsgarantie

Verte werkt conform het kwaliteitssysteem van de ZKM-vereniging, dat bestaat uit het kwaliteitsbeleid, kwaliteitsreglement, privacyreglement, het reglement deskundigheidsbevordering en het evaluatiesysteem voor cliënten. Verte is lid van de Beroepsvereniging Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie (SPLP) en geregistreerd bij de RBCZ en werkt binnen de daarin geldende regels. Kijk voor meer informatie op www.sblp.nl.

De ZKM-vereniging en SBLP bevorderen de deskundigheid van hun leden door middel van bijscholing en training. Vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd en rapportage aan anderen vindt pas plaats na overleg met de cliënt. Voor het privacyreglement en de ethische code ZKM-beoefenaar, zie www.zkmvereniging.nl.

Aaltsje de Jong is een NOLOC Erkend Loopbaanprofessional.

Ethische Code

Verte werkt volgens de Ethische Code van de ZKM-vereniging en volgens de code Ethiek en Gedrag van de SBLP. 

Registernummers en codes

  • NOLOC Erkend Loopbaanprofessional (registernummer: 1879)
  • AGB codes: 90103066 (zorgverlener) en 90062466 (praktijk)
  • registernummer SBLP: 13055515
  • RBCZ licentienummer: 171087R