Socratisch Coachen

Socratisch Coachen is een methode waarbij de coach Socratische vragen stelt. Hierdoor gaat diegene aan wie de vragen worden gesteld, zelf nadenken, afwegingen en keuzes maken en zelf stappen ondernemen die bij hem en zijn situatie passen. Socratische vragen kunnen verrassende inzichten opleveren op diverse levensterreinen, waaronder werk.

Socratische vragen hebben een sterk zelflerend effect en zijn nooit bedreigend of kwetsend. Het zijn kritische, toetsende vragen die de cliënt helpen om te ontdekken of zijn beeld van de werkelijkheid juist en volledig is. Het zijn korte, eenvoudige vragen die direct inhaken op de informatie die de cliënt geeft en die de cliënt kan beantwoorden.

De vragen hebben tot doel:

  • een goed beeld te vormen
  • het probleem in een nieuw perspectief te plaatsen
  • de cliënt zijn mening opnieuw te laten beoordelen

 > Lees verder: ZelfKonfrontatieMethode