×

Verte neemt geen nieuwe cliënten meer aan

Vanaf september 2021 stopt Verte en daarom wordt vanaf nu de praktijk afgebouwd. We nemen geen nieuwe cliënten meer aan. Cliënten die eerder bij Verte zijn geweest, kunnen wel contact opnemen. Samen bekijken we dan naar een oplossing die bij jou past.

Ik verwijs je graag door naar mijn collega Angelique Esser: www.haptotherapieleeuwarden.nl/traumatherapie-somatic-experiencing/

Je kunt ook een therapeut vinden met kennis van Somatic Experiencing en/of NARM op: www.bodymindopleidingen.nl/docenten-therapeuten

Medewerker van een hogeschool?
Laat je begeleiden door een Livvit Coach

Heb je het gevoel dat je op je tenen loopt, of dat je van vakantie naar vakantie leeft? Ben je bang voor uitval door ziekte of oververmoeidheid? Of ben je ziek en wil je graag op goede wijze re-integreren? Dan kan een Livvit Coach je daarbij helpen. 

Het hoger beroepsonderwijs kent een verzekering die het mogelijk maakt om ondersteuning te krijgen van een Livvit Coach. Aaltsje de Jong van Verte is certificaathouder Livvit Coaching. Via je teamleider of P&O-adviseur kun je begeleiding aanvragen door Livvit Coach Aaltsje de Jong.

Wat is Livvit?

Livvit Coaching is voor alle werknemers in het hoger beroepsonderwijs die het risico lopen om uit te vallen of die ziek thuis zijn en weer aan het werk willen.Livvit is een arbeidsgerelateerd zorgpakket van Achmea - Zilveren Kruis. Het doel van dit zorgpakket is om medewerkers van hogescholen te begeleiden bij het voorkomen van verzuim en bij re-integratie na een periode van verzuim.

Hoe werkt de Livvit Coach?

Livvit Coach Aaltsje de Jong richt zich met haar begeleiding op het herstellen van de balans en het op een gezonde wijze voortzetten of hervatten van het werk. Het coachtraject bestaat uit ongeveer 6 gesprekken waarvan de eerste een intakegesprek is. Na elke afspraak stuur je de coach een verslag van het gesprek. De laatste afspraak is tevens de evaluatie van het traject. Vervolgens maak je samen met je coach een schriftelijk verslag voor je werkgever. Mocht blijken dat er meer gesprekken nodig zijn voor herstel, dan kan dat uiteraard. De kosten voor de extra gesprekken komen dan voor rekening van je werkgever.

Methoden Livvit Coaching

Aaltsje: “Ik maak gedurende het traject gebruik van verschillende methoden. Tijdens de intake onderzoek ik wat er nodig is en vervolgens maak ik samen met je een plan van aanpak. Hierin stellen we vast wat de beste aanpak is. Soms is het nodig om een spade dieper te ‘graven’. In dat geval maak ik gebruik van zelfonderzoek door middel van de ZelfKonfrontatieMethode (ZKM) of interventies vanuit de lichaamsgerichte traumatherapie. In overleg kijken we wat wenselijk en passend is.”