Vergoeding zorgverzekering,
kwaliteitsgarantie en algemene voorwaarden

Vergoeding zorgverzekeraar

Via deze link kunt u kijken of uw verzekering de werkzaamheden van Verte vergoedt.

Algemene voorwaarden Verte

Lees hier de algemene voorwaarden van Verte. De algemene voorwaarden gelden voor zakelijke klanten.

Kwaliteitsgarantie

Verte werkt conform het kwaliteitssysteem van de ZKM-vereniging, dat bestaat uit het kwaliteitsbeleid, kwaliteitsreglement, privacyreglement, het reglement deskundigheidsbevordering en het evaluatiesysteem voor cliënten. Verte is lid van de Beroepsvereniging Stichting Beroepsorganisatie voor Lichaamsgeoriënteerde (Psycho)therapie (SPLP) en geregistreerd bij de RBCZ en werkt binnen de daarin geldende regels. Kijk voor meer informatie op www.sblp.nl.

De ZKM-vereniging en SBLP bevorderen de deskundigheid van hun leden door middel van bijscholing en training. Vertrouwelijkheid wordt gewaarborgd en rapportage aan anderen vindt pas plaats na overleg met de cliënt. Voor het privacyreglement en de ethische code ZKM-beoefenaar, zie www.zkmvereniging.nl.

Ethische Code

Verte werkt volgens de Ethische Code van de ZKM-vereniging en volgens de code Ethiek en Gedrag van de SBLP. 

Kijk hier voor verwerkingsregister

Registernummers en codes

  • AGB codes: 90103066 (zorgverlener) en 90062466 (praktijk)
  • registernummer SBLP: 13055515
  • RBCZ licentienummer: 171087R
  • Kamer van Koophandel: 01110370

Aaltsje de Jong is ingeschreven in het RBCZ-register als Registertherapeut BCZ, licentienummer 171087R, en onderhevig aan het tuchtrecht van de Stichting Tuchtrecht Complementaire Zorg. 

Klacht niet opgelost?

Wanneer je een klacht hebt over mijn werkwijze en deze klacht niet is opgelost na een gesprek met mij, kun je ook gebruik maken van je klachtrecht. Via onderstaande link kun je deze procedure in gang zetten:

https://www.sblp.nl/index.php/klachten