De opdrachtgevers van Verte

Verte werkt voor diverse opdrachtgevers, waaronder:

 • NHL Hogeschool
 • Stenden University
 • Hogeschool Van Hall Larenstein
 • CBO De Greiden
 • CBO Noordwest Fryslân
 • Stichting Aves
 • CBO Meilân
 • VCOG
 • VGPO Accretio
 • VGPO De Oosthoek
 • Noorderbreedte
 • Zilveren Kruis/Achmea
 • Schouten & Nelissen
 • Gemeente Leeuwarden
 • Gemeente Weststellingwerf
 • Dier & Arts
 • Bibliotheek Friesland
 • ING
 • Friesland Campina
 • Enexis
 • Waterschap
 • Medisch specialisten